اوقات شرعی
صفحه اصلی > اعضاء 
اعضاء

اعضای کمیته کاربست نتایج تحقیقات:

دکتر سعید بشیریان

معاونت تحقیقات و فناوری


دکتر محمدعلی امیرزرگر

رئیس مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی دانشگاه


دکتر محمدیوسف علیخانی

مدیر امور تحقیقات


دکتر محسن دالبند

رئیس مرکز تحقیقات دندانپزشکی


دکتر رستم گلمحمدی

رئیس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی


دکتر منوچهرکرمی

مدیر اطلاع رسانی و ریاست کتابخانه مرکزی


دکتر فرشید شمسایی

رئیس  مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد

 


دکتر مسعود سعیدی جم

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

 


دکتر فاطمه شبیری

رئیس  مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک


دکتر حمید هاشمی

رئیس  مرکز تحقیقات بروسلوز

 


دکتر علی بیگمرادی

رئیس  مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن در منزل دانشگاه

 


دکتر علیرضا کمکی

رئیس  مرکز تحقیقات فیزیولوژی اعصاب دانشگاه

 


دکتر مهنازیاونگی

رئیس  مرکز تحقیقات آندومتر و آندومتریوزیس

 


دکتر محمود فرشچیان

رئیس  مرکز تحقیقات پسوریازیس دانشگاه

 


دکتر بابک معینی

رئیس  مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه

 


دکتر عباس مقیم بیگی

رئیس  مرکز تحقیقات مدل سازی بیماریهای غیرواگیر دانشگاه

 


دکتر عبدالرحمن صریحی

مدیر امور ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات

 


محمد رضا امیری

عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 


آیلین فصیحی

رئیس گروه روابط دانشگاهی و امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری

 


خروج

پیوندها